Amatsu Tatara Bumon & Shumon

Amatsu Tatara grbAmatsu Tatara najstarije je učenje o humanizmu, ratništvu, religiji i povijesti Japana.
Amatsu Tatara no Maki (svitci) datiraju još od 700 g. pr. Kr.
Iako ovi dokumenti postoje već  više od dva tisućljeća, sam termin "Amatsu Tatara" nije poznat u široj javnosti jer je stoljećima ovo tradicionalno znanje bilo namijenjeno samo posebnim velemajstorima i svećenicima i kao takvo držano u tajnosti.

Tusunehisa Shoto Tanemura 58. je Soke (velemajstor) Amatsu Tatara Bumon (borilačkih vještina) i Shumon (duhovnosti).
 

Posvetivši svoj život savladavanju raznolikih drevnih ratničkih tradicija (Kobudo) sensei Tanemura smatra da je došlo vrijeme za njegovu istinsku misiju, a to je da predstavi svijetu što je Amatsu Tatara, te da ovo nekad ekskluzivno i tajno znanje prenese svojim učenicima kako bi ostvarili mentalni,  tjelesni i duhovni rast koji rezultira ispunjenijim i sretnijim životom.

 

U Genbukan World Ninpo Bugei (GWNBF) i Kokusai Jujutsu Renmei (KJJR) federaciji ova tradicionalna znanja, podučavaju se od početnog nivoa sve do majstorske razine.

 

Kratka povijest Amatsu Tatara Hibumi svitaka

Amatsu Tatara
Oko 700. g. pr. Kr. kralj Mima doplovio je iz drevnog babilonskog (kaldejskog kraljevstva) u Japan sa tri pratioca, i živjeli su na Miwayama planini (Nara područje). Stvorio je prijateljske odnose za poglavaricom Japana Amaterasu Ohmikami i učinio veliki napor u upravljanju Japanom. Zato je bio proglašen Kunitsu Omi Muraji (ministrom vojske).
Napisao je posebne spise ("Amatsu Tatara Hibumi") o duhovnosti, humanizmu, ratništvu i povijesti Japana.
Tatara Isuzu Hime-no-Mikoto (princeza koja je udomila kralja Mimu u svojoj obitelji te se udala za prvog japanskog cara Jinmua), dobila je te svitke. Ona je potom dala te svitke Ohtomo, Nakatomi i Mononobe obiteljima (obiteljima odane caru).

Kralj Mima donio je sa sobom posebnu Kubikazari (ogrlicu) koja je bila napravljena od 72 Magatama (dragulja). Kubikazari nije bila samo modni detalj nego simbolj kralja. Imala je važno značenje i također je bila korištena za divinaciju. Kralj Mima ju je poklonio poglavarici Amaterasu.
Ova ogrlica je sastavni dio Amatsu Tatara grba.


Hiboko-no-Mikoto, veliki šaman, pratio je kralja Mimu u Japan. Hiboko je  donio  Tokusano Kandakara (deset vrsta božanskih blaga) Shikina. Shikin znači Rei-jutsu (tehnike istinske svjesnosti).


Oko 500. g. pr. Kr. nekoliko stotina budističkih osvajača mongolske rase napalo je Japan i borilo se sa carevom vojskom kod Miwayame planine (Nara prefektura). Careva vojska je pobijedila, i od te bitke počela je sistematizacija i dizajn oružja kao i razvoj strategija ratovanja. Od tog vremena do oko 10. godine našeg doba, napisani su posebni svitci, Amatsu Tatara Hibumi-no-Ikkan (izvorni glavni svitak Amatsu Tatara) koji uključuje sve posebne tehnike ratovanja, filozofiju, Tenmon (meteorologiju, astrologiju), Chimon (o zemljanostima) i druge teme.

 

Kumano Shugenja i Shinmei Shii-no Hidden svitci

Svitak Kumano Shugenjato Michishirube i Takamatsu senseijeve zabilješke objašnjavaju ove naslove. Glavni svitak je predan Nakatomi obitelji (kasnije Kuki obitelj) kao Amatsu Tatara Nakatomi Hibumi (Kukami/Kuki Bunsho 36 svitaka), Ohtomo obitelji kao Amatsu Tatara Kishin-no-Hibumi (Ohtomo Bunsho 18 svitaka), Mononobe obitelji kao Amatsu Tatara Hisshin Ginkoroku (Mononobe Bunsho 22 svitka) i Abe obitelji preko Nagasunehiko kao Amatsu Tatara Rinpo Hiden (Ohhikonagaden, Abe Bunsho 30 svitaka).
Ukupno 106 svitaka ove 4 obitelji zovu se Shinmei Shii-no-Hiden, i ovi svitci pohranjeni su u trezoru Edo dvorca po zapovjedi 3. Shoguna, Iemitsu Tokugawa u listopadu 1640. god.

Prvo učenje Amatsu Tatara zapisano u povijesti

Prema kronici Ohtomo obitelji (Ohtomo Bunsho) u studenom 683. godine, car Tenmu zapovjedio je Hayato Abeu da podučava borilačke vještine Kenjutsu, Sojutsu, Taijutsu, Heiho itd. istočnim trupama u Japanu sa svitka Amatsu Tatara Hisyo Hiteino Maki.
U kolovozu 688. godine car Jito zapovjedio je Hayato Ohtomou da podučava zapadne trupe borilačkim vještinama Kenjutsu, Sojutsu, Bojutsu, Hokojutsu, Taijutsu, Gunryaku Heiho itd. zapadnim trupama u Japanu sa svitka Takamagahara Tatara Gorinsyaku Hiteino Maki.
Prema Mononobe kronici (Mononobe Bunsho) u kolovozu 688. godine, car Jito zapovjedio je Tabito Ohtomou da podučava borilačke vještine svim japanskim vojnicima sa svitka Tatara Kitono Maki.

Ovo je početak podučavanja borilačkih vještina u Japanu za javnost kako je zapovjeđeno od cara.

Amatsu Tatara & Takamatsu sensei

Toshitsugu Takamatsu sensei majstorirao je ova učenja i ona su postala poznata široj javnosti kroz njegova predavanja i poduku nakon II sv. rata. Ova drevna znanja prenio je na svoje najbolje učenike: Kinbei Sato sensei, Kimura Masaji sensei, Ueno Takashi sensei. Za više informacija pogledajte u Amatsu Tatara Magazin.

Ama – nebo
Tsu – ocean
Ta – Bumon : ratnički "most", ratništvo (Tiger scrolls)
Ta – Shumon: spiritualna učenja (Dragon scrolls)
Ra – car, vladar

Značenje: Dai Shizen No Ho – nebeski zakon

 

Amatsu Tatara Bumon – Ratničke tradicije Amatsu Tatara sustava

Amatsu Tatara Shumon – Duhovni trening drevnog Japana. podučava se "od srca srcu" od velemajstora slijedećoj generaciji učenika. Većina ove tradicije se ne može opisati riječima, popuz Zena, može se samo razumjeti i osjetiti. Amatsu Tatara Shumon se prenosi učenicima kroz Genbukan Ryu-ha a najviše kroz škole koje su usko vezane uz  Kukishin Ryu tradiciju. Nekome tko ne vježba i nije upućen u Amatsu Tatara Bumon (ratništvo) teško može razumjeti ova učenja.

Kombinacija Bumona i Shumona je poput lijeve i desne strane tijela, pozitivnog i negativnog, muško-ženskog principa, intelekta i duha.
Više je aspekata iste istine do koje dolazi praktikant. Kombinirajući ustrajan trening u Ninpou i velemajstorovo vodstvo rezultat je osim sposobnosti samoobrane, očuvanja tjelesnog i duhovnog zdravlja, ponajviše harmonično i strpljivo srce, duhovni rast i sretniji život.