Goshinjutsu

Goshinjutsu u prijevodu  znači samoobrana.

Go - zaštita
Shin - tijelo
Jutsu -umjetnost

50 godina iskustva u borilačkim vještinama, te  te iskustvo 14-godišnjeg služenja u Tokyo metropolitan police kao inspektora i instruktora specijalne jedinice, ugrađeno je u Goshinjutsu sustav  Tanemura senseija. 

Više od  20 vrhunskih stupnjeva u drevnim ratničkim tradicijama, i nasljedstvo obiteljske samurajske linije  omogućila su Tanemura senseiju stvaranje curriculuma za samoobranu koji je po svojoj naravi veoma realan i efikasan.

Goshinjutsu sustav Tanemura senseija sadrži i različite Kudene ( usmenu predaju i poduku) koja objašnjava mnoge principe strategije, psihologije i fiziologije, tehnika samoobrane i napada koje se ne mogu pronaći i vidjeti u drugim sličnim vještinama, a klalificiraju se kao "jissen jutsu" (umijeće, sposobnost realne borbe).