Ratničko ozračje - Bu-Fu

Slijedeći esej je Bu-Fu učenje i primjer kakvo treba biti srce ratnika. Praktičar ninpoa ga treba čitati uvijek iznova kako bi naučio njegovati ovaj duh (princip) u sebi.

Filozofija

Ratnik treba stalno vježbati budnost, od trenutka kad se probudi ujutro treba biti svjestan svog ponašanja, manira i nastojanja življena u duhu humanizma. sve je to Bu-Fu. Nikad ne djeluj nasilnički prema ljudim ili prema prirodi ali i ne uzimaj život olako.
Nastoj izgraditi nježan, blag stil zivota. svjesno se opusti. Ne boj se života, dozvoli si da budeš blag i bogat ljubavlju i suosjećanjem zadržavajućiduh "Kajo Chikusei"ili "Kajo Waraku", srce poput cvijeta i duh poput bambusa.

Ako si ponosan i voliš borilačke vještine, ne kvari sliku borilačkih vještina/ratništva svojim nasilnim djelovanjem. Ljudi često kažu da bismo trebali donijeti olakšanje onima koji pate, ustati protiv onih koji tlače slabije, te ih srušiti. Isto tako treba biti oprezan kad su u pitanju slabiji, nikad se ne opuštaj u njihovu prisustvu, ponekad se oni pretvaraju u tlačitelje. Ne budi onaj koji traži probleme i borbe. Ako želite koristiti ovu vještinu, to treba uvijek biti za dobrobit onik kojima je potrebna pomoć, koji su u suštini dobri i časni, nikada za nečasne i zle namjere. Oni koji mogu pratiti ove maksime mogu se nazvati istinskim ratnicima.

Ako ste ismijani ili poniženi, ne dozvolite  da to u vama potakne zlu krv, nasmijite se umjesto toga. To je tip srca koji sadrži istinski jak duh Nin-a, strpljenja i ustrajnosti. Nin srce (duh) leži u sposobnosti NE potezanja "Katana", mača pre često nego samo u vremenima kad postoji stvarna namjera.
Ratnik nikada ne smije zaboraviti, izgubiti ovu vrstu srca (duha). Neka vam srce, bude jako, a duh pun bodrosti i jedrine, koja kao da se ljeska poput smrznute ledene kore na suncu ispunjen ljubavlju poput friškog proljetnog povjetarca.
Za postizanje ovakve vrste srca od najveće je važnosti dobar balans ratništva i filozofije. Jednom kad ovo ostvari ratnik postaje pravi sluga Bu-Fua.

Na početku učenja Ninja ratničkog puta esencijalno je studiranje kulture i filozofije, kao i kultiviranje srca koje odbija svako zlo.
Posjedovanje "srca poput cvijeta" i iskrenosti postaje učinkovito poput oštrice koja reže bambusovu stabljiku. Dozvoli svom srcu da razvije snagu koja će se boriti sa životnim nedaćama. Ne oslanjaj se samo na svoj um nego i na vlastito tijelo. 
Onaj tko može razumjeti ove esencijalne principe lako će pronaći vlastiti Bu-Fu  i jedriti vlastitim tijelom i srcem u njemu. Konačno, sve ovo navedeno treba pretočiti u realnost, nastojati to i ostvariti i biti pravi sluga Bu-Fua.

Vježbajmo zajedno!

~Grandmaster Tanemura Tsunehisa Shoto