Sato Kinbei - majstor kineskih i japanskih borilačkih vještina

Sato KimbeiVelemajstor Tanemura upoznao je Kinbei Sato senseija kao sveučilišni student, ali je tek 20 godina poslije otkrio da je Sato Kinbei sensei također direktni učenik Takamatsu Toshitsugu senseija.
 

 Sato Kinbei sensei rođen je 1926.godine i Budo je počeo vježbati sa 11 godina u okviru svoje obitelji (Daiwa Ryu Jujutsu). Bio je liječnik po zanimanju, a u borilačkim krugovima član odbora japanskog klasičnog Budo saveza (Kobudo Shinkokai) te priznat od strane zajednice japanskih borilačkih vještina jedan od najcjenjenijih japanskih majstora uopće.

Tijekom godina dobio je Menkyo Kaiden (velemajstorstvo) u raznim japanskim tradicijama, uključujući: Daito Ryu, Takeda Ryu, Araki Shin Ryu, Yagyu Shingan Ryu, Asayama Ichiden Ryu, Isshin Ryu, i Tenjin Shinyo Ryu.
Bio je i priznati majstor za kineske borilačke tradicije (osobni učenik poznatog Ba Gua majstora Li Zi Minga) te predsjednik kineske Kenpo federacije za cijeli Japan.
Postao velemajstor 4. generacije Kakkesho vještine (prvi nejapanac kojemu je ovo pošlo za rukom).

Slično kao i Takamatsu sensei, dobar dio svog života proveo je u Kini.
Ubrzo nakon II. svjetskog rata, Sato Kinbei sensei postao je učenik Takamatsu senseija.

1957. god. Takamatsu Toshitsugu sensei mu je dodijelio titule Sokea za Hontai Kukishin Ryu i Hontai Takagi Yoshin Ryu.

1963. godine nakon smrti Akimoto Fumio senseija, Takamatsu Toshitsugu sensei  je trebao naći novog nasljednika Gikan Ryu tradicije, izabrao je Sato Kinbei senseija i dodijelio mu Menkyo Kaiden titulu za uvaj stil.

Tanemura sensei upoznao je Kinbei Sato senseija kao sveučilišni student, ali je tek 20 godina poslije otkrio da je Sato Kinbei sensei također direktni učenik Takamatsu Toshitsugu senseija.

Sato Kinbei sensei je najvažniji učitelj Tanemura senseija.
1989. god. Sato Kinbei sensei prenio je svoje znanje i titule Sokea  za Hon Tai Takagi Yoshin Ryu, Hon Tai Kukishin Ryu i Gikan Ryu na Tanemura senseija.

Sato Kinbei sensei umro je 21. siječnja 1999. godine od posljedica upale pluća.